پارادوکس در نوشته های سیموس هینی و رابرت بویل

چکیده

این مقاله با بررسی همگرایی بین “اوور ” سیموس هینی و مقاله سال ۱۶۶۹ رابرت بویل به نام تاریخ سلامت و صلابت نشان می دهد که ملک الشعرای ایرلندی وجه اشتراک بیشتری با این مرد روستایی مشهور قرن هفدهمی نسبت به پست مدرنیست هایی دارد که منتقدان امروزی بسیاری تمایل دارند او را با آنها مرتبط سازند.اغلب پست مدرنیست ها – که به علت فلسفه های مادی گرانه شدید محدود هستند- در تناقض های آشکاری که در سطح حوادث طبیعی قرار گرفته است تقلا می کنند و بنابر این به این نتیجه می رسند که معنی ناشناخته یا ناموجود است.از طرف دیگر هینی فرآیندهای طبیعی مانند فرسایش و تحجر ، تجزیه و بلوری شدن را با چشم تیزبین و  ذهنی باز بررسی می کند و به سبک انجیل روح فلاسفه های طبیعی را تعلیم می دهد.در نتیجه هینی نیز مانند بویل به طور عمیقتری در اسرار طبیعت فرو می رود و حقیقت معنوی در پارادوکس مادی را رمزگشایی می کند.

سیموس هینی باتلاق ها ، تپه ها ، رودها و سنگ های ایرلندی را از منظر یک دانشمند و قلب یک شاعر کشف می کندودر طول این کشفیات مادی شکاف کارتسیان را یافتن معنی روحانی در جهان مادی متصل می کند. در همین راستا علیرغم تلاش منتقدان برای نسبت دادن وی به پست مدرنیسم ، هینی وجه اشتراک بیشتری با فلاسفه ی طبیعی قرون هفدهم و هجدهم بویژه مرد روستائیش رابرت بویل دارد.بویل با اعتقاد بر وجودتطابقی بین کتاب مقدس و کتاب طبیعت بحث می کندکه متون انجیل و طبیعت باید خوانده ، مطالعه و تفسیر شوند تا طراحی خدا را آشکار سازند.همچنین هینی با تاثیر از اندیشه مذهبی یک آیین دینی یا منظه معنی داری طبیعت را به عنوان کتابی بیان می دارد که از سطوح عمیقتری از معانی تشکیل شده که باید خوانده و رمزگشایی شوند.در این مقاله با مقایسه رمزگشایی های بویل و هینی هم دیدگاه دانشمند و هم دیدگاه شاعر را بیان می دارم که…


فرمت:word

تعدادصفحات:۴


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا