پایان نامه معماری طراحی رستوران

پایان نامه معماری طراحی رستوران

پایان نامه معماری طراحی رستوران

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر:……………………………………………………………………..   ۳

فهرست مطالب…………………………………………………………………....     ۵

مقدمه:…………………………………………………………………..    ۸

غذاخوری یا رستوران…………………………………………………       ۹

 طراحی فضای رستوران  …………………………………………………… ۱۰

طراحی موفق یک رستوران …………………………………………………… ۱۲

نکات مهم در طراحی داخلی انواع رستوران…………….………………..  ۱۴

ظاهر رستوران……………………………………………………………..     ۱۶

انواع رستوران:…………………………………………………………………… ۱۹

مجموعه رستورانی……………………………………………………………….  ۲۰

ایجاد یک فضای شاد و مطلوب…………………………………………………..   ۲۲

ساختمان مجموعه رستورانها……………………………………………………. ۲۳

فضاهای داخلی رستوران…………………………………………………………  ۲۵

استاندارد های لازم برای طراحی رستوران……………………………………..  ۳۱

: فضای رستوران…………………………………………………………………  ۳۲

طراحی فضا……………………………………………………………………….. ۳۲

ارگونومی نور…………………………………………………………………….  ۳۲

ارگونومی مبلمان…………………………………………………………………  ۳۳

ارگونومی صوت…………………………………………………………………..   ۳۴

فضاهای مهمان…………………………………………………………………….  ۳۴

موسیقی……………………………………………………………………..     ۳۴

رستورانهای موفق در جهان……………………………………………………..  ۳۷

نمونه های موردی خارجی………………………………………………………..  ۴۰

رستوران های مک دونالد…………………………………………………………     ۴۰

رستوران فرودگاهی……………………………………………………………….  ۴۵

conduit   رستوران……………………………………………………………..  ۴۸

نمونه های موردی داخلی …………………………………………………. ۵۱

رستوران کاسپین………………………………………………………………….      ۵۳

رستوران سنتی خیام  ………………………………………………………۵۱

رستوران سنتی باغ بهشت…………………………………………………   ۵۵

رستوران سنتی دف…………………………………………………………….   ۵۷

رستوران سنتی باغ صبا……………………………………………………. ۵۸

تعریف قهوه خانه‌های سنتی………………………………………………… ۵۹

برنامه فیزیکی  رستوران سنتی……………………………………………….  ۶۰

استانداردها و ضوابط طراحی رستوران………………………………………  ۶۰

بنیادهای معماری سنتی ایران…………………………………………………..  ۶۴

طراحی داخلی در معماری سنتی………………………………………………  ۷۴

هفت اصل در طراحی – معماری داخلی………….. …………………………..  ۷۷

تفاوتــی بین یک سفره خانه سنتی و یک رستوران معمولی وجود دارد….. .. ۷۹

مشخصات سفره خانه های سنتی………………………………………………  ۸۰

باغ تابستانی…………………………………………………………………  ۸۲

نحوه دسترسی و استفاده از مجموعه در ایده معماری…………………….   ۸۴

پایان نامه معماری طراحی رستوران
پایان نامه معماری طراحی رستوران

فرم و خلق فضا……………………………………………………………….. ۸۴

فرم های بی قاعده…………………………………………………………. ۸۶

فرم های با قاعده………………………………………………………………. ۸۷

انتخاب فرم………………………………………………………………………..  ۹۰

احساس فرم……………………………………………………………………….  ۹۱

درک یک فرم در کنار فرم های دیگر…………………………………………..  ۹۳

فضا و معماری……………………………………………………………………   ۹۵

انواع فضا…………………………………………………………………………. ۹۹

فضای ریاضی و فضای ادراکی………………………………………………….  ۹۹

فضای روز و فضای شب…………………………………………………………   ۱۰۰

فضای عمومی و خصوصی………………………………………………………  ۱۰۰

فضای مابین………………………………………………………………………..  ۱۰۱

فضا و زمان……………………………………………………………………….  ۱۰۱

تعاریف پایه……………………………………………………………………….  ۱۰۲

گروه ۱ (فضاهای اصلی)……………………………………………………….. ۱۰۲

گروه ۲ (فضاهای وابسته اصلی)……………………………………………….. ۱۰۲

گروه ۴ (فضاهای پشتیبانی)…………………………………………………….. ۱۰۲

گروه ۵ (فضاهای گردش)……………………………………………………….. ۱۰۳

الف) گردش افقی در طبقات…………………………………………………… ۱۰۳

ب) گردش عمودی بین طبقات………………………………………………….   ۱۰۳

مساحت زیربنا…………………………………………………………………….. ۱۰۳

زیربنای خالص……………………………………………………………………    ۱۰۳

زیربنای ناخالص………………………………………………………………….    ۱۰۳

مساحت سرانه……………………………………………………………………..  ۱۰۳

سرانه مبنا………………………………………………………………………… ۱۰۴

رستوران:…………………………………………………………………………. ۱۰۴

استاندارد فضاهای لازم در رستوران……………………………………………  ۱۰۴

ابعاد انسانی و استانداردهای فضایی :…………………………………………. ۱۰۵

معرفی استان فارس …………………………………………………….. ۱۰۹

شناخت شهرستان ……………………………………………………….. ۱۱۰

موقعیت سایت …………………………………………………………… ۱۱۱

نقشه ها  ………………………………………………………………… ۱۱۲      

منابع و ماخذ……………………………………………………………………… ۱۱۳شامل : ۱۹ فایل

عکس: نمای ساختمان رستوران و نماهای داخلی و خارجی

لینک خرید و دانلود پایان نامه معماری طراحی رستوران:

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا