گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران اجرایی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران اجرایی

اجرای ساختمان های فلزی و بتنی

 

فهرست

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی. ۱

۱-۱-معرفی شرکت.. ۱

۱-۲-ساختار سازمانی شرکت و تعریف سلسله مراتب.. ۲

۱-۳- شرکت ها و سازمان های مرتبط با شرکت و تعریف جریان کاری بین آن ها ۲

۱-۴-  شرح مختصری از فعالیت های انجام گرفته در شرکت.. ۲

فصل دوم : طراحی و ساخت ساختمان های بتنی و فولادی. ۳

۲-۱- طراح، محاسبه و پیمانکاری ساختمان: ۴

۲-۱-۱-  طراح ساختمانی (یعنی مهندس معماری) ۴

۲-۱-۲-  مهندس محاسب.. ۴

۲-۱-۳-  سازندگان و مجریان کارگاه ۴

۲-۲- انواع نقشه های ساختمانی: ۴

۲-۲-۱- نقشه های معماری: ۴

۲-۲-۲-  نقشه های اجرایی: ۴

۲-۲-۳-  نقشه های تأسیسات: ۵

۲-۳- کارهای انجام شده در کارگاه شرکت فنی مهندسی. ۵

۲-۳-۱- روش انبار کردن سیمان. ۵

۲-۳-۲- روش انبار کردن میلگرد ها ۵

۲-۴- گودبرداری. ۶

۲-۵- پیاده کردن نقشه. ۷

۲-۶- بتن مکر ۷

۲-۷- ابعاد پی: ۷

۲-۸- آرماتور بندی پی: ۸

۲-۹- خم کردن میلگردها ۹

۲-۱۰- قالب بندی فونداسیون. ۱۰

۲-۱۱- مرحله بتن ریزی پی. ۱۱

۲-۱۱-۱- با استفاده از دستگاه بچینگ : ۱۱

۲-۱۱-۲- بتن ریزی با استفاده از دستگاه بتن یر ۱۲

۲-۱۲- آرماتوربندی ستون ها ۱۲

۲-۱۳- قالب بندی ستون ها و دیوارهای برشی: ۱۳

۲-۱۴- بتن ریزی ستون ها و دیوارهای برشی. ۱۳

۲-۱۵- آرماتور بندی و قالب بندی تیرها واجرای سقف.. ۱۴

۲-۱۶- بتن ریزی تیرها و سقف.. ۱۵

۲-۱۷- تیغه و ایجاد دیوار ۱۶

۲-۱۸-  لوله کشی آب.. ۱۶

۲-۱۹- کف سازی فضاها ۱۶

۲-۲۰-  سیمان کاری دیوارهای بیرونی. ۱۶

۲-۲۱- سفید کاری یا کف مال گچ. ۱۷

۲-۲۲- موزاییک کف.. ۱۷

۲-۲۳- کاشی کاری دیوارها ۱۷

۲-۲۴- اجرای بیس پلیت (صفحه زیر ستون): ۱۸

۲-۲۵- بر پا کردن ستون و اتصال آن با صفحه ستون. ۱۹

۲-۲۶- انواع اتصال: ۲۰

۲-۲۷- اتصال ستون به کف ستون. ۲۰

۲-۲۸- اتصال انتقال دهنده ی لنگر (اتصال لنگر گیر): ۲۰

۲-۲۹- اتصال تیر به ستون: ۲۱

۲-۲۹-۱-اتصال با جفت نبشی جان: ۲۱

۲-۲۹-۲- اتصال با نبشی نشیمن: ۲۱

۲-۳۰- چگونه ی اتصال کنسول با دستک: ۲۲

۲-۳۱- اتصال دو تیر به وسیله ی نبشی. ۲۲

۲-۳۲- وصله ی اعضای فشاری. ۲۳

۲-۳۳- تیرهای اصلی و فرعی. ۲۳

۲-۳۴- اجرای سقف تیرچه بلوک.. ۲۴

۲-۳۴-۱- تیرچه: ۲۴

۲-۳۴-۲- بلوک.. ۲۵

۲-۳۴-۳- اجرای سقف تیرچه و بلوک.. ۲۵

۲-۳۵- میلگرد حرارتی. ۲۶

۲-۳۵-۱- شکل کلی قلاب اتصال. ۲۷

فصل سوم : آموخته ها و نتایج و پیشنهادات.. ۲۹

۳-۱- فعالیت های انجام شده توسط کارآموزی. ۳۰

۳-۲- بررسی موارد مشابه یا مخالف با تئوری و عملی. ۳۰

 

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران اجرایی
گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران اجرایی

فهرست تصاویر

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران اجرایی

شکل۲-۱- دپو کردن آرماتورها ۵

شکل۲-۲ – گودبرداری. ۶

شکل۲-۳- پی. ۸

شکل۲-۴- آرماتوربندی پی. ۹

شکل۲-۵- دستگاه خم     آرماتور………………………………………………………………………………………………………۱۰

شکل۲-۶- دستگاه برشآرماتور…………………………………………………………………………………………………………….۱۰

شکل۲-۷- بچینگ.. ۱۱

شکل۲-۸- آرماتوربندی ستون و دیوار برشی.. ۱۲

شکل۲-۹- قالب بندی ستون.. ۱۳

شکل۲-۱۰- عمل اوری دیوار برشی.. ۱۴

شکل۲-۱۱- آرماتوربندی و قالب بندی تیرها ۱۵

شکل۲-۱۲- کاشی کاری دیوارها ۱۸

شکل۲-۱۳- بیس پلیت.. ۱۹

شکل۲-۱۴- اتصال لنگر گیر. ۲۰

شکل۲-۱۵- اتصال با نبشی نشیمن.. ۲۱

شکل۲-۱۶ اتصال کنسول با دستک… ۲۲

شکل۲-۱۷ – اتصال دو تیر به وسیله ی نبشی.. ۲۲

شکل۲-۱۸- وصله ی اعضای فشاری.. ۲۳

شکل۲-۱۹- تیرهای اصلی و فرعی.. ۲۴

شکل۲-۲۰- تیرچه بتنی.. ۲۴

شکل۲-۲۱- قرار دادن تیچه های دهانه ها ۲۶

شکل۲-۲۲- سقف تیرچه بلوک… ۲۶

شکل۲-۲۳- میلگرد حرارتی.. ۲۷

گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران اجرایی

فرمت: word- با قابلیت ویرایش

تعداد صفحات:۴۰ صفحه

جهت خرید و دانلود گزارش کارآموزی از لینک زیر استفاده فرمایید:

لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت ایجاد می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا