ادبیات فارسی

sihmshgh

ادبیات فارسی

انواع یاء پسوندی در دستور زبان فارسی

برای نوشتن دستور زبان فارسی به طور دقیق و جامع باید دود چراغ خورد و مانند لازار دامن همت به کمر زد تا بتوان پایگاه و مرتبه یی در زبان شناسی ایرانی و دستور پژوهی به دست آورد.

معرفی و ترجمه این بخش از کتاب لازار ب…

ادبیات فارسی

ناصر خسرو، مضامین و سبک شعری او

شعر ناصر خسرو شعری است اخلاقی همراه با پند و اندرز بر پایه خداشناسی و حقیقت جویی خود آزادانه زندیگ می کند و به دیگران درس آزادگی می آموزد. ناصر خسرو از ارزشهای اخلاقی دفاع و پستی ها را اعم از دنیا پرستی و حرص و آز نکوهش می کند خوانندگان اشعار خود را به خرد ورزی و تأمل و تدبر می خواند و از تقلید بر حذر می دارد. او خواهان جامعه ای پاک به دور از همه مفاسد اخلاقی است و اعتقاد دارد که چنین جامعه ای تنها در پناه دین حق که همان مذهب اسماعیلی است به وجود می آید به نظر او باید همه چیز در خدمت عقیده مذهبی باشد.

کلید واژه: ناصر خسرو،اشعار،.مضامین، خلیفه فاطمی

ادبیات فارسی

بازتاب اندیشه های خیام در شعر حافظ

خیام و حافظ از شاعران پارسی گوی هستند که گرچه مقایسه این دو غریب نشان می دهد اما با هم دارای وجوه اشتراکی هستند خیام شاعری است که در سرودن رباعیات تبهر خاصی داشته و حافظ سرآمد غزل سرایان است خیام در اشعار خود از مرگ، ساده نویسی، روشنگویی و یکرنگی سخن گفته است و حافظ در اشعار خود از موضوع و دیدگاه های خیام استفاده کافی را برده است. اما با بیانی متفاوت تر از خیام و به دلیل شرایط اجتماعی آن عصر حافظ از ابهام گویی و در پرده سخن گفتن استفاده کرده است.

ادبیات فارسی, تاریخ

هفت خوان اسفندیار

لفظ “خان” در ترکیب هفت خان به معنای خانه و منزل است.اما “خوان” در اصل به معنای طبق های چوبی است که بر روی آن ظرف های غذا را قرار می دادند و عده ای آن را به معنای سفره هم می دانند. در زبان فارس

ادبیات فارسی

انواع سجع در ادب فارسی

سجع و انواع آن

هنگام تنگدستی، در عیش کوش و مستی کان کیمیای هستی، قارون کند گدا را «حافظ»

همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی «سنایی»

گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی آن منی کجا روی بی تو به سر نمی شود

ادبیات فارسی

وحشی بافقی

  مقدمه  مولانا شمس‌الدین (یا کمال‌الدین) محمد وحشى‌بافقى یکى از شاعران زبردست ایران در سدهٔ دهم است. دوران حیاتش مصادف

پیمایش به بالا