۹ مهر ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

اثربخشی آموزش طراحی شده نرم‌افزارهای بازی های رایانه‌ای

اثربخشی آموزش طراحی شده نرم‌افزارهای بازی های رایانه‌ای اثربخشی آموزش طراحی شده نرم‌افزارهای بازی های رایانه‌ای مرتبط با درس کار و فناوری به شیوه‌های یادگیری ...
Posted in تکنولوژی آموزشیTagged ,,,,Leave a Comment on اثربخشی آموزش طراحی شده نرم‌افزارهای بازی های رایانه‌ای