۳۰ شهریور ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت
پایان نامه ارشد رشته حسابداری | تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر تقلب مالی در شرکتهای بورس

پایان نامه ارشد رشته حسابداری بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                              صفحه چکیده ۱۳ فصل اول کلیات تحقیق.. ۱۴ ۱-۱- مقدمه. ۱۵ ۱-۲- بیان مسأله. ۱۶ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۸ ۱-۴- ...
Posted in حسابداریLeave a Comment on پایان نامه ارشد رشته حسابداری بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری و پارادایم های آن

حسابداری و پارادایم های آن حسابداری و پارادایم های آن – پاورپوینت رئوس مطالب: مقدمه مفهوم پارادایم پارادایم انسان شناختی –استقرا پارادیم سود حقیقی –قیاس ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,Leave a Comment on حسابداری و پارادایم های آن

گزارش کارورزی حسابداری شرکت کامپیوتری

گزارش کارورزی حسابداری  گزارش کارورزی حسابداری  فهرست چکیده. ۴ شرح وظایف حسابدار. ۵ گزارش کار کارآموز. ۶ تنظیم اسناد هزینه. ۶ نحوه تنظیم اسناد و ...
Posted in حسابداریTagged ,,Leave a Comment on گزارش کارورزی حسابداری شرکت کامپیوتری

پروپوزال حسابداری هموارسازی سود

تحقیق حسابداری هموارسازی سود تحقیق حسابداری هموارسازی سود در فصل حاضر به مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق اشاره شده است. موضوعات کلی مورد بحث ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,,,,,,,,,Leave a Comment on پروپوزال حسابداری هموارسازی سود

سیستم حقوق و دستمزد موسسه کوثر

پایان نامه حسابداری سیستم حقوق و دستمزد پایان نامه حسابداری سیستم حقوق و دستمزد نگاهی به حسابداری و سیستم حقوق و دستمزد موسسه غیرانتفاعی کوثر ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,,,,,,,,,,,Leave a Comment on سیستم حقوق و دستمزد موسسه کوثر

نمونه ترازنامه حسابداری(عکاسخانه )

[metaslider id=602] تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار الف آذرماه صندوق ۸۰۰٫۰۰۰                   سرمایه ۸۰۰٫۰۰۰                              سرمایه آقای حمید ب مال الاجاره ۹٫۰۰۰                  صندوق ۹٫۰۰۰ ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Leave a Comment on نمونه ترازنامه حسابداری(عکاسخانه )
وام رهنی

وام رهنی

[metaslider id=602] وام رهنی مقدمه رشد و تنوع در بازار وام به طور معمول رشد قیمت مسکن در کشورها را به دنبال دارد. هرچه بازار ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,Leave a Comment on وام رهنی