آرتریت روموتائد RA

آرتریت روموتائد RA یک بیماری اتوایمیون سیستمیک ناشی  از التهاب در ساختمان مفاصل می باشد . (سیستماتیک فول ۳) و در واقع شایع ترین بیماری التهابی مزمن مفاصل با ایتولوژی ناشناخته است . (۳۶،۴۷و ۴۹) میزان شیوع آن در کشورهای صنعتی حدود ۱% و در سراسر دنیا  ۰٫۵تا ۱% درصد  گزارش شده است . که به صورت ۱٫۵ در هر ۱۰۰۰ مرد و ۳٫۶ در هر ۱۰۰۰زن تخمین شده است . در این بیماری التهاب شدید در سینیوم مفاصل همراه با نفوذ فاگوسیت های تک هسته ای ، لنفوسیت هاو نوتروفیل ها به داخل غشاهای ظریف سینوویال اتفاق می افتد و سینوویال ملتهب مواد و مایعات التهابی ترشح می کند.

ویژگی های کلینیکی شامل درد مفاصل ، سائیدگی و فرسایش غضروف و تورم و ناهنجاری ساختمانی مفصل می باشد. شکل گیری و فعالیت استئوکلاسیتها در اتصالات عروق به عضروف، علت اصلی تخریب مغز استخوان در RA معرفی شده است. آسیبهای فرسایشی مفضل به علت رشد و سیع عروق سیینوویال و نفوذ و همجوم آنها به داخل عضروف، ایجاد می گردد. این بیماری می تواند باعث ناتوانی شدید شود و وخامت آن قابل توجه است چون باعث کاهش کیفیت زندگی و کاهش امید به زندگی در بیماران می شود. امروزه به طور قطع ثابت شده است که بیماری RA با مرگ و میر ناشی از آرترواسکلروزیر و عفونت میوکارد (MI) مرتبط است. عقیده بر این است که فاکتورهای ژنتیکی و محیطی در پیشرفت بیماری کشارکت دارند و در واقع این بیماری دارای زمینه ژنتیکی پیجیده ای می باشد. تخمین زده شده که ۵۰ ردصد خطر گسترش RA بر اساس فاکتورهای ژنتیکی می باشد و تلاشهای قابل توجهی برای مشخص شدن این فاکتورهای ژنتیکی، در جهت شناخت بهتر بیماری انجام شده است.

پیمایش به بالا