تحقیق تفاوت جبن و خوف

تفاوت جبن و خوف

 

 

ابتدا باید جبن و خوف را از هم تفکیک نماییم. جبن (ترسویی) حالت انفعال روانی آمیخته به جهل است، اما خوف حالت روانی منبعث از علم می‏باشد. آدمی وقتی خطر یا بزرگی امری را می‏داند از آن خائف می‏گردد، در حالی که جبن یا ترسو بودن معلول نشناختن موضوع است. البته در برابر خداوند جبن مطرح نیست، خوف و خشیت مطرح است. اما این خوف و خشیت برای چیست؟ عارفان ما توضیحات مبسوطی در این زمینه داده‏اند که یا برگرفته از تعلیمات شرع یا منبعث از تجارب شخصی است.

 

و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنه هی الماوی (النازعات، ۴۱ و ۴۰)

 

کسی که از مقام خداوند بترسد و نفس خود را از هوس ورزیدن باز دارد جنت، ماوای او خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیمایش به بالا