| آخرین مطالب سایت

تحقیق تفاوت جبن و خوف

تفاوت جبن و خوف     ابتدا باید جبن و خوف را از هم تفکیک نماییم. جبن (ترسویی) حالت انفعال روانی آمیخته به جهل است، ...

تحقیقی درباب خرافه

مقدمه: از آنجایی که عده ی زیادی از مردم در جوامع ما به خرافه اعتقاد دارند و در بعضی اقوام ما بسیار زیاد تر دیده ...

موسیقی در اسلام

موسیقی در اسلام در میان فقهای اسلام کسانی مانند شهاب‌الدین الهیثمی و ابن ابی‌الدنیا بوده‌اند که موسیقی را یکسره لهو و لعب می‌دانستند و آن ...