۱ مهر ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت
بزهکاری نوجوانان و نقش نوع رابطه خانواده

بزهکاری نوجوانان و نقش نوع رابطه خانواده

بزهکاری نوجوانان  و نقش نوع رابطه خانواده فهرست مطالب فصل اول : ۳ چکیده: ۳ واژگان کلیدی در این تحقیق عبارتند از: ۳ ۱-        بیان ...

بررسی دستور موقت و تأمین خواسته در قانون داوری تجاری بین المللی

موضوع این مقاله بررسی دستور موقت و تأمین خواسته در قانون داوری تجاری بین المللی ،مصوب سال ۱۳۷۶ و قانون نمونه آنسیترال توسط داور می ...

تحقیق مهریه در حقوق ایران

دفتر اول :مسائل نظری مهریه تعریف مهر/ مهریه: درحقوق ایران ، سه منبع مالی برای زنان پیش بینی شده است که عبارتند از : مهریه ...

شرایط و آثار رای قطعی در آیین دادرسی مدنی

فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : کلیات مقدمه. ۳ طرح مساله. ۳ سوالات تحقیق.. ۴ سوالات اصلی.. ۴ سوالات فرعی.. ۴ فرضیات تحقیق.. ۴ ...