پزشکی

پاورپوینت بررسی برخی داروها و خصوصیات آنها

šنام تجاری:Bactrim

šاشکال دارویی: قرص ، شربت ، داخل وریدی

šموارد مصرف:

šبه صورت خوراکی در درمان عفونت های دستگاه ادراری ، عفونت های تنفسی ، گوش و سینوس ایجاد شده به وسیله هموفیلوس آنفلوآنزا و موراکسلا کاتارالیس موثر است.

šدر بیمار با ضعف ایمنی برای عفونت های ناشی از آئروموناس هیدروفیلیا استفاده می شود و داروی انتخابی برای پیشگیری و درمان پنومونی ، پنوموسیستیس است.