انواع یاء پسوندی در دستور زبان فارسی

انواع یاء پسوندی در دستور زبان فارسی

انواع یاء پسوندی در دستور زبان فارسی

چکیده:

برای نوشتن دستور زبان فارسی به طور دقیق و جامع باید دود چراغ خورد و مانند لازار دامن همت به کمر زد تا بتوان پایگاه و مرتبه یی در زبان شناسی ایرانی و دستور پژوهی به دست آورد.

معرفی و ترجمه این بخش از کتاب لازار بی شک باید همتی در ما پدید آورد که بیشتر به فکر زبان فارسی و دستور آن باشیم و کاری نکنیم که برای فرا گرفتن این فن هم مانند علوم و فنون جدید به دریوزدگی فرنگیان برویم. یکی از نکات قابل توجه کتاب لازار اهمیتی است که مولف برای کتاب سبک شناسی تالیف استاد بهار شاعر و پژوهشگر نامی معاصر ما قائل شده است. معرفی دهها کتاب و مقاله یی که درباره دستور فارسی به زبان های آلمانی و روسی و فرانسه و انگلیسی نوشته شده از مزایای دیگر کتابست.

کلید واژه­گان: پسوند- یاء نسبت- یاء مصدری- یاء نکره- یاء استمراری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا