جرم شناسی

عوامل موثر در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان

عوامل موثر در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان
عوامل موثر در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان

چکیده 

در این پژوهش عوامل موثر در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان به عنوان یک مسأله و معضل اجتماعی و با بهره گیری از مبانی جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و رابطه متغیرهایی چون بیکاری، میزان درآمد درصورت داشتن شغل، شرکت در فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و حرفه آموزی، میزان خدمات مراکز مراقبت بعد از خروج را با ارتکاب مجدد جرم مشخص گردیده است.

جامعه‌ی آماری کلیه زندانیان مرد زندان مرکزی یزد در سال ۱۳۸۸ می‌باشند که حداقل یک و حداکثر دو بار درگذشته زندانی شده اند و تعداد آنها باتوجه به شناوربودن آمارزندان تقریبا ۲۰۰ نفر می‌باشد. نمونه ۳۰ نفر از زندانیان فوق بوده که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که داده‌های آن با استفاده از آمار توصیفی (جدول و نمودار)وآمار استنباطی (آزمون کای اسکوئر یا۲χ ) و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.


فرمت : WORD

تعداد صفحات : ۳۹

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا