۳ اسفند ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

امید به آینده شغلی و اقتصادی دانش آموزان-پژوهش

چکیده: در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه امید به آینده شغلی و اقتصادی دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی، تجربی و انسانی پرداخته شد. ...
بزهکاری نوجوانان و نقش نوع رابطه خانواده

بزهکاری نوجوانان و نقش نوع رابطه خانواده

بزهکاری نوجوانان  و نقش نوع رابطه خانواده فهرست مطالب فصل اول : ۳ چکیده: ۳ واژگان کلیدی در این تحقیق عبارتند از: ۳ ۱-        بیان ...