۸ مهر ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

رفاه مادر باردار و بزهکاری طفل

_عنوان تحقیق: تاثیر امکانات رفاهی مادر در دوران بارداری بر بزهکاری طفل ۲_نوع تحقیق: کتابخانه ای،ارشیوی،توصیفی،توسعه ای،کیفی. ۳_بیان مسئله: بزهکاری مفهومی است که غالبا در ...

امید به آینده شغلی و اقتصادی دانش آموزان-پژوهش

چکیده: در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه امید به آینده شغلی و اقتصادی دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی، تجربی و انسانی پرداخته شد. ...
بزهکاری نوجوانان و نقش نوع رابطه خانواده

بزهکاری نوجوانان و نقش نوع رابطه خانواده

بزهکاری نوجوانان  و نقش نوع رابطه خانواده فهرست مطالب فصل اول : ۳ چکیده: ۳ واژگان کلیدی در این تحقیق عبارتند از: ۳ ۱-        بیان ...

شیوه های مقابله با اضطراب امتحان

  شیوه های مقابله با اضطراب امتحان یکی از انواع شایع و متداول اضطراب، خاصه بین دانش آموزان و دانشجویان، اضطراب امتحان است. دانش آموز ...

کودکان پرخاشگر

کودکان پرخاشگر اشاره همه انسان ها آرامش را دوست دارند؛ زیرا در سایه آرامش روح است که جسم هم آرامش می یابد و رشد طبیعی ...

بررسی تأثیر عامل اجتماعی بر بزه کاری کودکان در شهر یزد

مقدمه متخصصان و کارشناسان ، مددکاران ، حقوقدانان ، جامعه شناسان و … معتقدند برای ایمن سازی افراد جامعه و تقلیل آسیب های اجتماعی باید ...

هدف از سخنوری و سخنرانی

هدف از سخنوری و سخنرانی هدفی که در سخنرانی دنبال می شود تفهیم موضوعی خاص به شنوندگان است البته نه فقط تفهیم مطلب بلکه تحت ...

بهداشت روانی در دوران سالمندی

مقدمه خانواده گروه کوچکی است که از زن و شوهر و فرزند یا فرزندان تشکیل می شود.عضو خانواده بودن یعنی در نوعی شبکه عاطفی سهیم ...

افسردگی در بیماران MS

افسردگی در بیماران MS